lilian.yoga
yoga - meditatie - voeding - coaching
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden lilian yoga
  1. Deelname aan de yogalessen of workshop geschiedt op eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.

  2. Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts en overleg met de arts of deelname aan de yogalessen raadzaam is.

  3. Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden. Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven die van belang zijn.

  4. Informatie over de gezondheidstoestand van de cursist wordt door de docent behandeld als strikt vertrouwelijk.

  5. De docent is niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan, noch voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist.

  6. Het lesgeld dient vooraf voor de gehele cursusduur, workshop of lezing betaald te worden.

  7. Opzegging van de inschrijving door de cursist kan op elk moment, er wordt echter geen restitutie verleend.

  8. Voor aanvang van de cursus worden lesgeld, cursusduur en lesdagen door de docent aan de cursist gecommuniceerd.

  9. Een gemiste les inhalen is alleen mogelijk binnen het seizoen (curusduur), als er plek is in de les en altijd in overleg met de docent. 

  10. Een workshop of lezing kan tot 2 weken voor aanvang worden geannuleerd, daarna ben je het hele bedrag verschuldigd, tenzij je een vervanger aanbrengt. Dit is van toepassing op alle workshops en lezingen van lilian.yoga.